Nowe procedury bezpieczeństwa dla naszych Klubowiczów i Pracowników zostały wdrożone w naszym Klubie. Zapoznaj się z nowymi zasadami, które obowiązują wraz z otwarciem klubu, czyli już w sobotę, 6 czerwca. 1. Jeśli czujesz się źle zostań w domu. Jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. 2. Zdezynfekuj ręce przy wejściu do klubu. 3. Zachowaj dystans min. 2m. do pozostałych Klubowiczów i Pracowników Klubu. 4. Zgodnie z wytycznymi, jednocześnie w klubie może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 10 m2. powierzchni. 5. Zdezynfekuj szafkę w szatni przed i po użyciu. 6. Suszarki nadmuchowe zostały wyłączone z użytku. 7. Zdezynfekuj sprzęt po każdym użyciu. Wykorzystaj do tego płyn dezynfekujący i papierowy ręcznik, który znajduje się w w widocznym miejscu w klubie.